-A A +A

Зерттеулер

                                                                                                                                                

 

                                                         

«Қазақстан Республикасының Заңнама институты» Мемлекеттік мекемесінің

2016 жылға арналған жұмыс жоспары

 

 

Іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеулер

Рет №

Іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеулердің тақырыптары

Жүзеге асыру нысаны

Жауапты бөлім

Орындау мерзімі

1

«Әкімшілік рәсімдер құқығы: теория жәнеҚазақстан Республикасындағызаңнамалық реттеудегі мәселелері»

Ғылыми зерттеудің негізгі қорытындысы болып ғылыми-талдау есебі саналады, ол ғылыми зерттеудің өзектілігін, мақсатын және жаңашылығын, қол жеткізетін жетістіктер және оларды қолданудың практикалық маңыздылығын, сонымен қатар зерттелетін заңнама саласын жетілдіруіне бағытталған нақты ұсыныстарды қамтиды.

Мерзмдік басылымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды жариялау.

Енгізу туралы актілер, ғылыми конференциялардың материалдары, жұмыс топтары отырыстарының хаттамалары, мемлекеттік органдардың ұсыныстарын талдау және жұмыста қолдану,т.б.

КӘЗж/еМБ

Жыл бойы

(аралық есепті тоқсан сайын ҒӘК-тің отырыстарында қарастырумен)

 

Аяқтау мерзімі:

қараша

2

«Ќазақстан Республикасының азаматтық заңнамасындағы шарттық міндеттемелердің ізекті мәселелері және оларды жетілдіру: құқықтық реттеу, теория және практика» (2015-2017 жылдарға) британдық құқықтық жекелеген институттарын имплементациялау мүмкіндігін қарастырумен

Ғылыми зерттеудің негізгі қорытындысы болып ғылыми-талдау есебі саналады, ол ғылыми зерттеудің өзектілігін, мақсатын және жаңашылығын, қол жеткізетін жетістіктер және оларды қолданудың практикалық маңыздылығын, сонымен қатар зерттелетін заңнама саласын жетілдіруіне бағытталған нақты ұсыныстарды қамтиды.

Мерзмдік басылымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды жариялау.

Енгізу туралы актілер, ғылыми конференциялардың материалдары, жұмыс топтары отырыстарының хаттамалары, мемлекеттік органдардың ұсыныстарын талдау және жұмыста қолдану, т.б.

ААІЖЗж/еАІЖ

Жыл бойы

(аралық есепті тоқсан сайын ҒӘК-тің отырыстарында қарастырумен)

 

Аяқтау мерзімі:

қараша

3

«Қазақстан Республикасыныңәкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасын және қылмыстық заңнамасынжетілдіру мәселелері(2016-2017 жылдарға)»

Ғылыми зерттеудің негізгі қорытындысы болып ғылыми-талдау есебі саналады, ол ғылыми зерттеудің өзектілігін, мақсатын және жаңашылығын, қол жеткізетін жетістіктер және оларды қолданудың практикалық маңыздылығын, сонымен қатар зерттелетін заңнама саласын жетілдіруіне бағытталған нақты ұсыныстарды қамтиды.

Мерзмдік басылымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды жариялау.

Енгізу туралы актілер, ғылыми конференциялардың материалдары, жұмыс топтары отырыстарының хаттамалары, мемлекеттік органдардың ұсыныстарын талдау және жұмыста қолдану, т.б.

ҚҚІЖҚАЗж/еСС,

КӘЗж/еМБ

Жыл бойы

(аралық есепті тоқсан сайын ҒӘК-тің отырыстарында қарастырумен)

 

Аяқтау мерзімі:

қараша

4

«Зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру: Қазақстан Республикасының ЕАЭО мен ДСҰ-ға қатысуы тұрғысынан ЭЫДҰ тәжірибесін ескеру»

Ғылыми зерттеудің негізгі қорытындысы болып ғылыми-талдау есебі саналады, ол ғылыми зерттеудің өзектілігін, мақсатын және жаңашылығын, қол жеткізетін жетістіктер және оларды қолданудың практикалық маңыздылығын, сонымен қатар зерттелетін заңнама саласын жетілдіруіне бағытталған нақты ұсыныстарды қамтиды.

Қазақстан Республикасының халықаралық-келісім базасын заңнама және зияткерлік меншік саласындағы ЕАЭО мен ДСҰ шеңберінде қабылданған халықаралық міндеттемелерді үйлестіру мен біріздендіру мәселелері бойынша салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізу.

Мерзмдік басылымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды жариялау.

Енгізу туралы актілер, ғылыми конференциялардың материалдары, жұмыс топтары отырыстарының хаттамалары, мемлекеттік органдардың ұсыныстарын талдау және жұмыста қолдану, т.б.

ХЗж/еСҚ,

ААІЖЗж/еАІЖ

Жыл бойы

(аралық есепті тоқсан сайын ҒӘК-тің отырыстарында қарастырумен)

 

Аяқтау мерзімі:

қараша

5

«Құқықтық мониторингтің теориялық және практикалық мәселелері»

Ғылыми зерттеудің негізгі қорытындысы болып ғылыми-талдау есебі саналады, ол ғылыми зерттеудің өзектілігін, мақсатын және жаңашылығын, қол жеткізетін жетістіктер және оларды қолданудың практикалық маңыздылығын, сонымен қатар зерттелетін заңнама саласын жетілдіруіне бағытталған нақты ұсыныстарды қамтиды.

Мерзмдік басылымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды жариялау.

Енгізу туралы актілер, ғылыми конференциялардың материалдары, жұмыс топтары отырыстарының хаттамалары, мемлекеттік органдардың ұсыныстарын талдау және жұмыста қолдану, т.б.

ҚМО

Жыл бойы

(аралық есепті тоқсан сайын ҒӘК-тің отырыстарында қарастырумен)

 

Аяқтау мерзімі:

қараша

6

«Қазақстан Республикасының заңнамасында қазақ тіліндегі заң лексикасының қолданылуына мониторинг жүргізу»

Ғылыми зерттеудің негізгі қорытындысы болып ғылыми-талдау есебі саналады, ол ғылыми зерттеудің өзектілігін, мақсатын және жаңашылығын, қол жеткізетін жетістіктер және оларды қолданудың практикалық маңыздылығын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасында қазақ тіліндегі заң лексикасының қолданылуын жетілдіруіне бағытталған нақты ұсыныстарды қамтиды.

Мерзмдік басылымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды жариялау.

Қазақша-орысша анықтамалық сөздік жобасымен жұмыс.

ЛО

Жыл бойы

(аралық есепті тоқсан сайын ҒӘК-тің отырыстарында қарастырумен)

 

Аяқтау мерзімі:

қараша

 

 

 

 

Ескертпе:аббревиатуралардың толық жазылуы:

КӘЗж/еМБ – конституциялық, әкімшілік заңнамасы және мемлекеттік басқару бөлімі;

ААІЖЗж/еАІЖ – азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімі;

ҚҚІЖҚАЗж/еСС – қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық атқару заңнамасы және сот сараптамасы бөлімі;

ХЗж/еСҚ – халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану бөлімі;

ҚМО – құқықтық мониторинг бөлімі;

ЛО – лингвистика орталығы;

ҒӘК –«Қазақстан Республикасының Заңнама институты» Мемлекеттік мекемесінің Ғылыми-әдістемелік кеңесі.