-A A +A

Жаңа түсімдер

 

 Жүктеу 3 квартал

 

 

 Жүктеу 2 квартал

 

 Жүктеу 1 квартал

 

 

 

 

Жүктеу

 

 

 11.11.2016 жылғы мақалалар жинағын жүктеу

 

 

АҒЫЛШЫН ҚҰҚЫҒЫ ЕРЕЖЕЛЕРІН ИМПЛЕМЕНТАЦИЯЛАУ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ

Жүктеу

 

 

 

Н.А. Шәйкеновті еске алуға арналған («Шәйкенов оқулары»)
«ҚАЗІРГІ ЗАМАН ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ЖЕКЕ АДАМ ҚҦҚЫҚТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ» тақырыбындағы
халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Жүктеу)

 

 

 

М.А. Сәрсембаев ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ - ОРТА ҒАСЫР ДӘУІРІНДЕГІ ЕГЕМЕН МЕМЛЕКЕТІ, 2015 ж.;

(жүктеу б.1), (жүктеу б. 2)

 

 

Н.А. Шәйкеновті еске алуға арналған «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЛАЛЫҚ ЗАҢНАМА ДАМУЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» тақыбырындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары («Шәйкенов оқулары»), 2015 жылғы 15 мамыр (жүктеу)

 

 

  1. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ЗАМАНАУИ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (2014 жылғы 5 желтоқсан); (жүктеу)

 

 

 

 

 

Н.А. Шәйкеновті еске алуға арналған («Шәйкенов оқулары») «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН РЕФОРМАЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Астана қ., 2014 жылғы 30 мамыр) (жүктеу)

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПКЕРЛІК КОДЕКСІНІҢ ЖОБАСЫ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (2014 жылғы 5 наурыз) (жүктеу)

 

 

 

ӘКІМШІЛІК РӘСІМДЕРДІҢ ЖАЛПЫ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАРИЯ ҚҰҚЫҚТЫҢ АРНАЙЫ САЛАЛАРЫ ҮШІН МАҢЫЗЫ. Әкімшілік құқық бойынша IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

Алматы қаласы, 2013 жылғы 15 -16 қараша (жүктеу)

 

Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Заңына түсініктеме, 2014 ж (жүктеу)

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ Оқу құралы, 2013 ж. (жүктеу)

 

 

 

http://www.iz.adilet.gov.kz/sites/default/files/upload-files/31.052.jpg

ЖАҢА САЯСИ БАҒЫТ АЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының 20 жылдық мерейтойына арналған

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Астана қ., 2013 жылғы 31 мамыр (жүктеу)

 

 

 

ЕУРОПА ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТТІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА МӘСЕЛЕЛЕРІ Әкімшілік құқық бойынша III халықаралық мектебінің (ғылыми-практикалық конференция) материалдары, Астана қаласы, 2012 жылғы 2-3 қараша". (жүктеу)

 

 

 

ШЫҒЫС-БАТЫС: СОТ САРАПТАМАСЫНДАҒЫ СЕРІКТЕСТІК. СОТ САРАПТАМАСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (2012 жылғы 7 қыркүйек) (жүктеу)

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАҢА ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАСЫ: ПРОБЛЕМАЛАРЫ, ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. Халықаралық ғылыми практикалық конференцияның материалдары (2013 ж. 20 наурыз) (жүктеу)

 

 

 

Заңнаманы қолдану тәжірибесі және даму бойынша ұсыныстар, оларды жетілдіру бағыттары, тенденциялар, қазіргі жағдайы туралы Талдаумалы есеп (2012 жылдағы ғылыми зерттеулер нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Заңнама институты дайындаған), 2013 жыл" (жүктеу)

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ МОНИТОРИНГ: ТЕОРИЯСЫ, ПРОБЛЕМАЛАРЫ, ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (2012 жылғы 29 қараша) (жүктеу)

 

Л.Т. Жанұзақова, Т.С. Сафарова, И.О. Әубәкирова МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА ПРОБЛЕМАЛАРЫ. Монография, 2013 ж. (жүктеу)

 

Т.С. Сафарова ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРДІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ШЕКТЕРІ. Монография, 2012 ж. (жүктеу)

 

 

 

Қазақстанның әлеуметтік жаңғырту жағдайындағы медиация институтының бүгінгі жай-күйі мен болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (2012 жылғы 19 қазан) (жүктеу)

 

 

КӘСІПКЕРЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАНЫ ЖҮЙЕЛЕНДІРУ: БҮГІНГІ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (2012 жылғы 21 қыркүйек) (жүктеу)

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖОЛДАУЫ АЯСЫНДА СОТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ЖАҢҒЫРТУ. Ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары (2012 жылғы 13 сәуір) (жүктеу)

 

 

ҰЛТТЫҚ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ШЕҢБЕРІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ БІРЛЕСТІКТЕР ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІНІҢ МОНИТОРИНГІСІ. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (2011 жылғы 29 қараша) (жүктеу)

 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАР» Талдамалық есеп (2011 жылдағы ғылыми зерттеулер нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Заңнама институты дайындаған), 2012 жыл (жүктеу)

 

 

ҰЛТТЫҚ ЗАҢНАМАНЫ ЖҮЙЕЛЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (2011 жылғы 18 наурыз)  (жүктеу)

 

 

ҚР-да ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР АРҚЫЛЫ АДАМ ҚҰҚЫҒЫН ІСКЕ АСЫРУ

(Ж.Д. Бұсырмановтың ред.), 2011 ж. (жүктеу)

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2010 ЖЫЛДАН 2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢГЕ АРНАЛҒАН ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ АЯСЫНДА ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (2010 жылғы 19 қараша) (жүктеу 1) (жүктеү 2) (жүктеу 3)

 

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МОНИТОРИНГІ БОЙЫНША АКТІЛЕР ЖИНАҒЫ,

2012 ж. (жүктеу)

 

 

С.К. ИДРЫШЕВА. ҚР-ның ЖАРИЯ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ ЖАРИЯ ШАРТЫ. Монография, 2010 ж. (жүктеу)

 

ҚР ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕЙБІР ПРОБЛЕМАЛАРЫ. Монография, 2011 ж. (жүктеу)